Zespół

European Solutions ceni fachowe podejście do każdego projektu, nawet tego, który dopiero się narodził.   Innowacyjne rozwiązania zawdzięczamy wiedzy i doświadczeniu naszych specjalistów oraz partnerów.

Powierzane nam zadania traktujemy kompleksowo. Wspieramy klinetów na każdym etapie procesu inwestycyjnego, począwszy od projektowania i realizacji, a kończąc na serwisie gwarancyjnym i pogwarancyjnymi. Nasz zespół to ludzie zaangażowani, otwarci na nowe technologie i szukający niestandardowych rozwiązań.

Nasz zespół

Piotr Mołdrzyk

Prezes Zarządu
Dyrektor ds. zarządzania projektami B+R

Alicja Sidło

Wiceprezes Zarządu
Senior Project Management Officer

Marcin Loska

Dyrektor ds. Inwestycji

Alicja Szymczyk

Specjalista ds. Projektów

Jerzy Przegędza

Dyrektor ds. Technicznych

Aleksandra Rzepecka

Specjalista ds. projektów

Piotr Mołdrzyk

Prezes Zarządu, Dyrektor ds. Zarządzania Projektami B+R

Kompetencje

 

 • zarządzanie zespołami ludzkimi
 • gospodarowanie majątkiem i finansami
 • zarządzanie projektami
 • zarządzanie strategiczne
 • finanse przedsiębiorstw i rachunkowość
 • proces inwestycyjny (w tym PPP)
 • finanse publiczne (w tym zamówienia publiczne)
 • Współpraca biznes, nauka i administracja

Wykształcenie

 

 • Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach
  Zarządzanie projektem – studia podyplomowe
 • Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach
  Samorząd terytorialny w kontaktach międzynarodowych – studia podyplomowe
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
  Finanse i Bankowość, Rachunkowość

Menadżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu zespołami ludzkimi oraz finansami dużych organizacji funkcjonujących w obszarze sektora finansów publicznych. Swoje szerokie kompetencje i zdobyte doświadczenie wykorzystywał m.in. pracując na stanowisku Kanclerza oraz pełniąc funkcję Pełnomocnika ds. Zamówień Publicznych w jednej z największych uczelni wyższych w regionie, tj. Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. W swoim dorobku zawodowym może pochwalić się realizacją złożonych, wielomilionowych projektów inwestycyjnych oraz projektów IT. Zdobyte doświadczenie oraz znajomość funkcjonowania środowiska akademickiego i szeroko rozumianej administracji publicznej pozwala mu na sprawne inicjowanie współpracy biznes, nauka i administracja.

W Spółce odpowiedzialny za zarządzanie realizacją projektów B+R.

Alicja Sidło

Wiceprezes Zarządu, Senior Project Management Officer

Kompetencje

 

 • zarządzanie strategiczne
 • zarządzanie realizowanymi projektami
 • zarządzanie zespołem ludzkim
 • kreowanie polityki badawczo – rozwojowej
 • koordynowanie przygotowania wniosków o dofinansowanie

Wykształcenie

 

 • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Rachunkowość i Zarządzanie Finansami – studia podyplomowe
 • Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Gospodarka Miejska i Regionalna

W spółce od 2008 roku jako Project Manager wielu projektów inwestycyjnych jak i badawczych. Może pochwalić się pozyskaniem wielomilionowych dotacji dla spółek grupy oraz wdrożeniem kilku istotnych projektów. W chwili obecnej sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem PMO oraz nadzór merytoryczny przygotowania wniosków o dofinansowanie dla spółek w grupie i poza grupą.

Marcin Loska

Dyrektor ds. Inwestycji

Kompetencje

 

 • opracowywanie planów inwestycyjnych
 • przygotowanie inwestycji do realizacji
 • zarządzanie realizacją projektów
 • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie inwestycji

Wykształcenie

 

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Zarządzanie Projektami – studia podyplomowe
 • Politechnika Śląska w Gliwicach, Zarządzanie w Sektorze Publicznym

Swoje doświadczenie związane z realizacją projektów rozpoczął podczas pracy w Foster Wheeler, w której odpowiedzialny był za budowanie oraz kontrolę harmonogramów i budżetów inwestycji realizowanych w sektorze energetyki zawodowej. Następnie, jako project manager w Re Alloys Sp. z o.o., nadzorował projekty technologiczne i badawczo-rozwojowe dofinansowane przez PARP, NFOŚiGW oraz WFOŚiGW. W firmie od 2014 roku nadzoruje przygotowanie i realizację przedsięwzięć dla spółek w grupie i poza grupą.

Jerzy Przegędza

Dyrektor ds. Technicznych

Kompetencje

 

 • inicjowanie projektów badawczych
 • projektowanie, nadzór techniczny nad budową i uruchamianie kompletnych instalacji technologicznych do produkcji żelazostopów zgodnie z BAT
 • zarządzanie realizacją projektów

Wykształcenie

 

 • Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

W spółce od 2008 roku odpowiedzialny za zarządzanie projektami inwestycyjnymi oraz aspekty techniczne projektów. Inicjował i nadzorował wdrożenie innowacyjnych rozwiązań, w tym nagrodzonego w konkursie Polski Produkt Przyszłości i współfinansowanego z funduszy europejskich projektu p.t. „Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji energii elektrycznej z ciepła gazów poprocesowych”. Współtwórca czterech wynalazków, z których dla trzech właściciel wynalazku uzyskał ochronę patentową, a czwarty przechodzi aktualnie etap badań w UPRP, współautor publikacji w czasopismach branżowych. Od ponad 40 lat związany zawodowo z przemysłem metalurgicznym.

Aleksandra Rzepecka

Specjalista ds. Projektów

Kompetencje

 

 • przygotowanie wniosków o dofinansowanie
 • rozliczanie projektów dofinansowanych ze środków UE
 • budżetowanie i harmonogramy

Wykształcenie

 

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Finansów i Rachunkowości
 • Uniwersytet  Śląski, Wydział Prawa i Administracji
 • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Szkoła Project Managerów – studia podyplomowe

Od 2012 r. zajmuje się przygotowaniem, realizacją i rozliczaniem projektów dofinansowanych z funduszy UE. Posiada doświadczenie w pracy jako konsultant i doradca dla sektora MŚP. W spółce odpowiedzialna za formalne opracowanie wniosków o dofinansowanie, montaż budżetu dla nowych projektów, bieżący monitoring źródeł finansowania oraz rozliczanie realizowanych projektów.

Alicja Szymczyk

Specjalista ds. Projektów

Kompetencje

 

 • rozliczanie projektów dofinansowanych ze środków UE
 • budżetowanie i harmonogramy
 • audytowanie projektów dofinansowanych ze środków UE

Wykształcenie

 

 • Uniwersytet Opolski, Wydział Filologiczny
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Rachunkowość i sprawozdawczość w sektorze finansów publicznych – studia podyplomowe

Posiada doświadczenie w pracy w administracji rządowej oraz we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. Zajmowała się rozliczaniem, koordynowaniem a także audytowaniem projektów dofinansowanych ze środków unijnych, zwłaszcza sektora MŚP i jednostek sektora finansów publicznych