Patenty

Spółka dysponuje know-how w zakresie technologii wytwarzania żelazostopów i ich rafinacji, zagospodarowania odpadów produkcyjnych i produktów ubocznych, technologii energetycznych stosowanych dla odzysku i użytecznego wykorzystania ciepła odpadowego z procesów produkcyjnych, rozwiązań konstrukcyjnych pieców elektrycznych łukowo-oporowych i obiektów towarzyszących, jest też właścicielem kilku innowacyjnych rozwiązań, w tym dwóch opatentowanych.

Patenty posiadane przez spółkę European Solutions

Patent P-399232

Sposób  identyfikacji rezystancji i mocy czynnych obszarów roboczych pieca łukowo-oporowego, zwłaszcza do produkcji żelazokrzemu

2012 rok

Patent P-197106

Sposób wytwarzania modyfikatora grafityzującego do ciekłego żeliwa

2003 rok

Zgłoszenie patentowe P-411272

Sposób wytwarzania niskowęglowego żelazokrzemochromu w elektrycznych piecach łukowo-oporowych

Data zgłoszenia:

2015 rok

 

Data uzyskania patentu:

23.01.2018 r.

Zgłoszenie patentowe

P-411272

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania niskowęglowego żelazokrzemochromu w elektrycznych piecach łukowo-oporowych, mającego zastosowanie jako reduktor w procesach wytwarzania niskowęglowego żelazochromu i jako dodatek stopowy i odtleniający do produkcji stali chromowych.

 

Celem niniejszego wynalazku jest obniżenie zawartości węgla w żelazokrzemochromie i przeprowadzenie dwufazowego procesu otrzymywania niskowęglowego żelazokrzemochromu w elektrycznych piecach łukowo-oporowych oraz w kadzi rafinacyjnej, bez dodatkowych kosztów materiałów wsadowych i z wykorzystaniem ciepła kąpieli w kadzi rafinacyjnej.

 

Rozwiązanie pozwala na:

  • obniżenie zawartości węgla w stopie do 0,01% – im lepsza jakość stopu (mniejsza zawartość węgla i niepożądanych gazów), tym wyższa cena. Premia za wysoką jakość stopu sięga nawet 20%.
  • zmniejszenie jednostkowego zużycia energii elektrycznej o 10%
  • zmniejszenie strat stopu podczas obróbki pozapiecowej
  • obniżenie kosztów procesu przy jednoczesnym zagospodarowaniu produktów ubocznych z produkcji stopów krzemu dzięki użycie pyłu krzemionkowego.