Oferta

Posiadana wiedza i doświadczenie zespołu  pozwalają zaoferować klientom szeroki wachlarz usług konsultingowych w zakresie doradztwa technicznego, inwestycyjnego oraz finansowego.

 

Spółka swoje usługi kieruje głównie do energochłonnych gałęzi przemysłu, a w szczególności do przedsiębiorstw działających w branży energetycznej, metalurgicznej, wydobywczej,  chemicznej czy ceramicznej.  Posiadamy również doświadczenie w doradztwie i realizacji projektów w innych sektorach: odlewniczym, budowlanym, IT, hotelarskim.

 

Spółka specjalizuje się w doradztwie w zakresie poprawy efektywności procesu produkcyjnego, m.in. z wykorzystaniem własnego nowatorskiego rozwiązania odzysku energii elektrycznej i ciepła

2-600x354

European Solutions - usługi konsultingowe

Obszar techniczny

 • przeprowadzanie audytów energetycznych, raportów technicznych, bilansów materiałów i energetycznych
 • studia i wariantowe analizy techniczno-ekonomiczne budowy nowych inwestycji oraz modernizacji już istniejących obiektów przemysłowych

Obszar finansowy

 • pozyskiwanie finansowania bezzwrotnego,
 • przygotowania wniosków o dofinansowanie oraz rozliczanie projektów realizowanych ze środków unijnych i środków krajowych,
 • sporządzanie analiz finansowych przedsiębiorstw
 • sporządzanie analiz opłacalności inwestycji
 • planowanie źródeł kapitału
 • opracowywanie biznes planów
 • planowanie struktury kapitału
 • opracowywanie planu finansowego dla przedsięwzięcia

Obszar inwestycyjny

 • opracowywanie studium wykonalności, biznes planów, analiz opłacalności
 • nadzorowanie procesu inwestycyjnego na etapach projektowania, kompletacji dostaw i uruchomienia produkcji

Sektory

PRZEMYSŁ

OCHRONA ŚRODOWISKA

ENERGETYKA

HUTNICTWO

Zarządzanie projektami

W ramach spółki funkcjonuje Biuro Realizacji Projektów (PMO). Jego głównym celem jest efektywne zarządzanie projektami  – zmniejszenie kosztów, kontrola efektów, poprawa terminowości. Doświadczeni managerowie dają gwarancję realizacji projektów według najlepszych praktyk i standardów, przyjmując każdorazowo rozwiązania dostosowane indywidualnie do zleconego projektu. Praktyczne kompetencje zarządcze członków Zespołu w obszarze realizacji projektów wspierane są m.in. umiejętnością wykorzystania elementów metodyki Prince 2 (potwierdzoną stosownymi certyfikatami).

 

Zakres zadań PMO to m.in. organizacja projektu, utworzenie i zarządzanie interdyscyplinarnym zespołem, kóry budujemy pod każdy projekt osobno,  opracowanie harmonogramu i budżetu, zarządzanie ryzykiem i jakością dokumentacji projektowej. European Solutions odpowiada za zarządzanie projektami realizowanymi we wszystkich spółkach, których właścicielem jest Luma Investment, jak również tych, które zostają zlecone z zewnątrz.

OGRANICZENIE KOSZTÓW
RELACJE Z PARTNERAMI
SPADEK RYZYKA NIEPOWODZENIA
OSZCZĘDNOŚĆ CZASU