O nas

o-nas

European Solutions

European Solutions jest częścią Luma Metallurgical Industry – grupy spółek z sektora przemysłowo – usługowego należącego do Luma Holding.

 

Kluczowym obszarem działalności spółki jest inicjowanie nowych projektów badawczych we współpracy ze środowiskiem naukowym oraz poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, dających możliwość usprawnienia i unowocześniania procesu produkcyjnego, zoptymalizowania kosztów lub wprowadzenia na rynek nowego bądź ulepszonego produktu.

 

European Solutions prowadzi działalność badawczą i rozwojową dla spółek należących do Luma Holding jak również dla klientów zewnętrznych. W tym zakresie spółka przygotowuje również z sukcesem wnioski o dofinansowanie projektów ze środków unijnych, a w dalszych krokach prowadzi i rozlicza dotowany projekt.

 

Kolejnym obszarem działalności jest zarządzanie projektami. W ramach spółki funkcjonuje Biuro Realizacji Projektów (PMO), którego głównym celem jest efektywne zarządzanie projektami – zmniejszenie kosztów, kontrola efektów, poprawa terminowości. Doświadczeni managerowie dają gwarancję realizacji projektów według najlepszych praktyk, stosując metodyki dostosowane do zleconego projektu. Zakres zadań PMO to m.in. organizacja projektu, utworzenie i zarządzanie interdyscyplinarnym zespołem, opracowanie harmonogramu i budżetu, zarządzanie ryzykiem i jakością dokumentacji projektowej.

  • Projektów
  • mln

    Uzyskanych dotacji
  • lat

    Doświadczenia

Pomożemy Ci rozwinąć swój biznes. Oferta

Doświadczenie

Od 2008 roku realizujemy projekty badawczo – rozwojowe zarówno dla własnych spółek produkcyjnych jak i klientów zewnętrznych. Zrealizowaliśmy łącznie ponad 100 długo i krótko terminowych projektów B+R, inwestycyjnych i technologicznych.

Zespół

European Solutions tworzą specjaliści od zarządzania projektami, specjaliści branżowi inżynierowie i naukowcy. Zespół potrafi w pełni wykorzystać osiągnięty przez lata potencjał know – how z korzyścią dla inwestora. Potwierdzają to referencje i doświadczenie zebrane przy realizacji projektów o wielomilionowych budżetach.

Relacje

Szerokie portfolio spółek partnerskich (Luma Industrial Fund), pracująca w nich spora liczba managerów, inżynierów i specjalistów funkcyjnych oraz współpraca z wieloma ośrodkami naukowymi i instytucjami pozwala na szukanie synergii z naszymi istniejącymi i przyszłymi projektami.

Nasi partnerzy