Fundusze unijne

European Solutions świadczy również usługi doradcze w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie oraz rozliczanie projektów realizowanych ze środków unijnych jak i środków krajowych.

Ponadto spółka kojarzy parterów oraz świadczy usługi konsultingowe w ramach programów szczebla europejskiego takich jak: KIC Raw Materials w ramach EIT czy Horyzont 2020.

Spółka pozyskała w ostatnim okresie dotacje:

  • mln

    w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
  • mln

    preferencyjnych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • tys

    z programu Efektywne wykorzystanie energii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przykładowe realizowane projekty - Case Study

Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji energii elektrycznej z ciepła gazów poprocesowych

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

 

Działanie 1.4-4.1

Wartość projektu:

66,1 mln zł

Wartość dotacji:

20,1 mln zł

Przebieg procesu

Od 2008 roku spółka pracowała nad nowym innowacyjnym rozwiązaniem umożliwiającym produkcję energii eklektycznej z ciepła gazów poprocesowych pochodzących z produkcji żelazokrzemu. Rozwiązanie w fazie przedwdrożeniowej uzyskało wyróżnienie w konkursie Polski Produkt Przyszłości.

W 2009 roku specjaliści spółki pozyskali dla Inwestora (spółka Re Alloys) dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 1.4-4.1 w kwocie ponad 20 mln zł.

W latach 2009-2015 trwała realizacja fazy badawczej i wdrożeniowej projektu, w której spółka pełniła rolę Generalnego Wykonawcy części innowacyjnej projektu.  Spółka była odpowiedzialna za zaprojektowanie, dostawę i nadzór nad montażem turbiny gazowej, kotła odzysknicowego oraz kompletnej instalacji sprężonego powietrza (rekuperatory, rurociągi, zawory, kompensatory, mocowania i podpory oraz AKPiA). Całość została powiązana za pomocą systemu DCS z wykorzystaniem najnowszej aparatury kontrolno – pomiarowej.

Sierpień 2015 r. – wdrożenie i uruchomienie instalacji do pełnej eksploatacji, spółka udzieliła licencji na użytkowanie innowacyjnej instalacji wg własnego rozwiązania.

Uruchomienie produkcji rafinowanego, ultraczystego żelazokrzemochromu o kontrolowanej zawartości węgla, azotu, tlenu i wodoru (FeSiCr ULTRA).

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

 

Działanie 1.1.2

Wartość projektu:

26,2 mln zł

Wartość dotacji:

10,4 mln zł

Spółka przygotowała wniosek o dofinansowanie oraz odpowiada za zarządzanie projektem i jego prawidłowe rozliczenie przed jednostką dotującą. Jeśli założenia projektu zostaną spełnione, spółka udzieli Inwestorowi licencji na korzystanie ze zgłoszonego do opatentowania rozwiązania, którego jest właścicielem.

Przebieg procesu

Luty 2015 – specjaliści spółki brali udział w opracowaniu innowacyjnej technologii produkcji niskowęglowego żelazokrzemochromu w elektrycznych piecach łukowo-oporowych, czego efektem było dokonanie przez spółkę zgłoszenia patentowego nr P-411272. Przedmiotem zgłoszenia jest technologia rafinacji, która pozwoli uzyskiwać niskie zawartości węgla, a tym samym da producentowi możliwość otrzymania premii za stop o ponadprzeciętnej i pożądanej przez odbiorców jakości.

Luty 2016 roku – przy czynnym udziale pracowników spółki Inwestor zainteresowany wdrożeniem innowacyjnego rozwiązania złożył wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 1.1.2 i uzyskał dofinansowanie w kwocie 10,4 mln zł

Lipiec 2016 r. rozpoczęto realizację projektu polegającego na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych dotyczących żelazokrzemochromu FeSiCr i wykorzystania ich rezultatów w celu wytwarzania produktu o unikalnych parametrach jakościowych, nie osiąganych nigdzie na świecie, w tym w szczególności o jak najniższej zawartości węgla (≤ 0,02%), fosforu, (≤ 0,02%), azotu (≤ 0,02%), wodoru (≤ 0,03%), tlenu (≤ 0,4%) i siarki (≤ 0,01%).

Wrzesień 2017 – planowany termin zakończenia projektu

Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji stopów żelaza z krzemem i glinem na bazie odpadów przemysłowych zwłaszcza pozyskiwanych z górnictwa (FeSiAl)

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

 

Działanie 1.2

Wartość projektu:

23 mln zł

Wartość dotacji:

9,3 mln zł

Spółka przygotowała wniosek o dofinansowanie oraz odpowiada za zarządzanie projektem i jego prawidłowe rozliczenie przed jednostką dotującą.

Przebieg procesu

Wrzesień 2016 roku – złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 1.2 INNOSTAL

Grudzień 2016 r. – Inwestor uzyskał dofinansowanie w kwocie 9,3 mln zł

Od Listopada 2016 rozpoczęto realizację projektu, którego celem jest opracowanie technologii produkcji nowych stopów żelaza z krzemem i glinem na bazie odpadów przemysłowych, zwłaszcza pozyskiwanych z górnictwa, umożliwiająca produkcję stopu o zawartości Al w zakresie 15-20%.

 

W ramach badań przemysłowych określone zostaną parametry ilościowe i jakościowe materiałów odpadowych oraz zbadany zostanie wpływ dodatków modyfikujących proces wytopu żelazostopów w piecach łukowo-oporowych sześcioelektrodowych na właściwości otrzymanych materiałów. W ramach prac rozwojowych zrealizowana zostanie budowa instalacji pilotażowej obejmującej piec elektryczny łukowo-oporowy oraz przeprowadzone zostaną testy technologiczne produkcji stopu FeSiAl opierajcie się na wytycznych i założeniach określonych w etapie badań przemysłowych.

Marzec 2018 – planowany termin zakończenia projektu