Doświadczenie

Od 2008 roku realizujemy projekty badawczo – rozwojowe zarówno dla własnych spółek produkcyjnych jak i klientów zewnętrznych. Zrealizowaliśmy łącznie ponad 100 długo i krótko terminowych projektów B+R, inwestycyjnych i technologicznych.

Zespół

European Solutions tworzą specjaliści od zarządzania projektami, specjaliści branżowi inżynierowie i naukowcy. Zespół potrafi w pełni wykorzystać osiągnięty przez lata potencjał know – how z korzyścią dla inwestora. Potwierdzają to referencje i doświadczenie zebrane przy realizacji projektów o wielomilionowych budżetach.

Relacje

Szerokie portfolio spółek partnerskich (Luma Industrial Fund), pracująca w nich spora liczba managerów, inżynierów i specjalistów funkcyjnych oraz współpraca z wieloma ośrodkami naukowymi i instytucjami pozwala na szukanie synergii z naszymi istniejącymi i przyszłymi projektami.

Pomożemy Ci rozwinąć swój biznes

Jesteśmy stabilnym i doświadczonym partnerem, z którym rozwiniesz swój biznes.

Posiadana wiedza i doświadczenie zespołu pozwalają zaoferować klientom szeroki wachlarz usług konsultingowych w zakresie doradztwa technicznego, inwestycyjnego oraz finansowego.

 

Zobacz naszą ofertę >

  • Projektów
  • mln

    Uzyskanych dotacji
  • lat

    Doświadczenia

Nasza oferta

Spółka świadczy usługi konsultingowe w obszarach

  • technicznym
  • inwestycyjnym
  • finansowym

Dowiedz się więcej >

W ramach spółki funkcjonuje Biuro Realizacji Projektów (PMO). Jej głównym celem efektywne zarządzanie projektami – zmniejszenie kosztów, kontrola efektów, poprawa terminowości. Doświadczeni managerowie dają gwarancję realizacji projektów według najlepszych praktyk, stosując metodyki dostosowane do zleconego projektu.

Zakres zadań PMO to m.in. organizacja projektu, utworzenie i zarządzanie interdyscyplinarnym zespołem, kóry budujemy pod każdy projekt osobno, opracowanie harmonogramu i budżetu, zarządzanie ryzykiem i jakością dokumentacji projektowej. Luma R&D odpowiada za zarządzanie projektami realizowanymi we wszystkich spółkach, których właścicielem jest Luma Investment, jak również tych, które zostają zlecone z zewnątrz.

Współpraca z ośrodkami naukowymi

Istotą działalności spółki European Solutions jest poszukiwanie i wdrażanie do praktyki przemysłowej nowoczesnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych w przemyśle.

W celu utworzenia silnego zespołu R&D dla poszczególnych projektów, którymi spółka zarządza podjęta została współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi, takimi jak Politechnika Śląska, Politechnika Opolska, Główny Instytut Górnictwa, Politechnika Wrocławska, Akademia Górniczo – Hutnicza, Instytut Chemii Organicznej, Instytut Odlewnictwa, Szkoła Główna – handlowa, a także ośrodkami zagranicznymi m.in. Montanuniversitat Leoben z Austrii, University Matej Bel ze Słowacji, Chalmers University of Technology oraz Luleå University of Technology ze Szwecji, Fraunhofer-Institute z Niemiec.

Przedmiotem współpracy z ośrodkami naukowymi jest zarówno wsparcie spółki przez naukowców w trakcie wdrożeń innowacyjnej technologii produkcji, jak i wsparcie merytoryczne w zakresie ulepszania procesu produkcyjnego klientów European Solutions

 

Nieustanny rozwój kompetencji we współpracy z ośrodkami naukowo – badawczymi w zakresie opracowywania nowatorskich rozwiązań sprawia, że firma European Solutions proponuje i dostarcza najnowsze rozwiązania technologiczne.

Nasi partnerzy